Strijelac
Muškarci rođeni u ovom znaku mogu biti aferoidni (što nije obavezno), ali zahtevaju poverenje i slobodu u braku. Priželjkuju emancipovanu ženu koja ima aktivan društven život i sposobna je da se menja, napreduje i usvaja nove životne koncepcije i modele. Protivnici su patrijarhalnih shvatanja i ne čeznu za ženama kojima je jedini san da postanu majke i sede pored štednjaka. Ukoliko posedujete snažan duh, popustljiv karakter i slabo naglašen ego, sa velikom lakoćom možete ovakvog čoveka odvesti pred oltar.
Jarac

Muškarci rođeni u ovom znaku priželjkuju krotke i razumne žene koje nemaju potrebu za filozofskim koncepcijama i komplikovanjem života. Od svojih žena očekuju da budu dobre majke i domaćice. Imaju velike seksualne potrebe, te je važno da ih partnerke mogu pratiti. Nisu pristalice modernih brakova, te je potrebno da imate jednu tradicionalnu koncepciju braka koja počiva na želji da se brak održi, a deca „izvedu na put“. Žena koja hoće za sebe muškarca rođenog u znaku Jarca se mora povinovati njegovim željama i ubiti u sebi potrebu za dominacijom. Nije potrebno da budete posebno romantični, niti maštoviti. Što ste jednostavniji sve više će vas želeti za ženu.
Nastavak na sledecoj strani…

LEAVE A REPLY